Tomáš Mihalík odporúča: 10 Kníh, ktoré by nemali chýbať v knižnici trénera

Tomáš Mihalík odporúča: 10 Kníh, ktoré by nemali chýbať v knižnici trénera

Byť trénerom, znamená celoživotne sa vzdelávať a dopĺňať si vedomosti o najnovšie výskumy a poznatky. Ak si tréner, nasledovné knihy a publikácie by nemali chýbať v tvojej knižnici.

1. Brukner & Khan’s Clinical Sports Medicine: The Medicine of Exercise, Volume 2

Popredná svetová publikácia v športovej a pohybovej medicíne, ktorá poskytuje autoritatívny základ pre lekárov a študentov. Tento kompletný praktický sprievodca fyzioterapiou a muskuloskeletálnou medicínou pokrýva všetky aspekty diagnostiky a súčasného manažmentu zranení súvisiacich so športom. Prispievajúci redaktori sú medzinárodnou kompiláciou celosvetovo uznávaných odborníkov vo svojich odboroch. Je nevyhnutné čítanie pre lekárov športového lekárstva, fyzikálnych terapeutov,študentov fyzickej terapie a trénerov.

Náhľad nájdete tu: csm.mhmedical.com

Kúpite tu: www.megaknihy.sk/clinical-sports-medicine

2. Brukner & Khan’s Clinical Sports Medicine: Injuries, Volume 1

Tento popredný svetový titul v oblasti športovej a pohybovej medicíny, je autoritatívnym a praktickým sprievodcom fyzioterapie a muskuloskeletálnej medicíny pre lekárov, študentov a trénerov. Toto piate vydanie bolo rozdelené do dvoch zväzkov a aktualizované medzinárodným tímom športových fyzioterapeutov a športových lekárov. Prvý zväzok sa zameriava na všetky aspekty prevencie, diagnostiky a liečby zranení súvisiacich so športom. Pätnásť nových kapitol obsahuje: Bolesť ramena; Akútne poranenia kolena; Bolesť v zadnej časti stehna; Bolesť krížov; Návrat do hry; a biomechanika špecifická pre šport.

Náhľad nájdete tu: csm.mhmedical.com

3. Michael Boyle: Nový funkčný tréning pre športovcov

Trénujte, aby ste podávali výkon na najvyššej úrovni s najnižším rizikom zranenia. Táto publikácia prináša najlepšie výsledky na ihrisku, kurte, trati a žinienkách, nielen v posilňovni.
Michael Boyle, jeden z popredných svetových trénerov športových výkonov, predstavuje koncepty, metódy, cvičenia a programy, ktoré maximalizujú pohyb športovcov v súťaži. Séria funkčných hodnotení pomáha pri určovaní návrhu špecifického plánu pre každého športovca. Sebaposilňujúce pokroky v cvičeniach spodnej časti tela, jadra, hornej časti tela a nakoniec celého tela dávajú športovcom rovnováhu, propriocepciu, stabilitu, silu a silu, ktorú potrebujú, aby vynikli vo svojom športe. Vzorové programy pomáhajú v procese prispôsobenia a pokrývajú každý aspekt prípravy na fyzický výkon.
Boyle tiež čerpá z najnovšieho výskumu a svojich bohatých skúseností, aby ponúkol rady a odporúčania v oblasti programovania v oblasti penového rolovania, strečingu a dynamických rozcvičení.
Publikácia presahuje rámec tradičných popisov a vysvetlení cvičení a zahŕňa plnofarebné kombinácie základných pohybov vo vysokom rozlíšení, ako aj online prístup k videoukážkam, komentárom a analýze kľúčových cvičení.

Kúpite tu: www.martinus.sk/novy-funkcny-trening-pre-sportovcov

4. František Véle: Kineziologie

Publikácia je určená fyzioterapeutom,lekárom a trénerom zaoberajúcim sa rehabilitáciou pohybovej sústavy pri poruchách motoriky. Zámerom príručky je rozšíriť znalosti o pochodoch prebiehajúcich v nervovej sústave a riadiacich voľný pohyb a ich následné využitie v diagnostike, terapii a tréningoch.

Kúpite tu: www.martinus.sk/kineziologie

5. Nick Winkelman: The Language of Coaching: The Art & Science of Teaching Movement

Publikácia The Language of Coaching sa zameriava na vplyv, ktorý má komunikácia na schopnosť jednotlivca učiť sa a vykonávať pohyb. Kniha, ktorú napísal výkonnostný tréner Nick Winkelman, skúma, ako môžu inštrukcie, spätná väzba a navádzanie významne ovplyvniť výsledky tréningu. Winkelman, založený na motorickom učení a vede o zameraní pozornosti, vás vezme na cestu a prevedie vás praktickými koučovacími rámcami, ktoré vám pomôžu prispôsobiť váš jazyk vzdelávacím potrebám tých, ktorých podporujete. Kniha plná ohromujúcich vizuálov poskytuje viac ako 25 pohybových sekvencií, ktoré načrtávajú rôzne typy trénerských podnetov, vrátane vizuálneho znázornenia jedinečných analógií, ako je šprintér vzlietajúci ako prúdové lietadlo alebo športovec nastupujúci do skoku ako pružina.

Kniha je naplnená komplexnou zbierkou rámcov návestí, ktoré vás prevedú procesom vytvárania vlastných návestí pre akýkoľvek pohyb, ktorý chcete učiť. Dozviete sa tiež, ako sa zapojiť do produktívnejšej konverzácie so svojimi športovcami prostredníctvom vzorového dialógu, ktorý využíva filozofiu cueing z knihy. Či už ste v koučovaní nováčik alebo ostrieľaný veterán, The Language of Coaching vám pomôže rásť ako komunikátor a naučíte sa koučovať daného človeka s rovnakou presnosťou ako program. CE skúška k dispozícii! Certifikovaní profesionáli môžu po prečítaní tejto knihy absolvovať sprievodnú skúšku ďalšieho vzdelávania. Online CE skúšku Language of Coaching je možné zakúpiť samostatne alebo ako súčasť balíka The Language of Coaching With CE Exam, ktorý obsahuje knihu aj skúšku.

Kúpite tu: www.martinus.sk/the-language-of-coaching

6. G. Gregory Haff, N.T.Triplett: Essentials of Strength Training and Conditioning

Tento komplexný zdroj, ktorý vytvorilo 30 odborných prispievateľov v tejto oblasti, vysvetľuje kľúčové teórie, koncepty a vedecké princípy silového tréningu a kondičného tréningu, ako aj ich priamu aplikáciu na atletickú súťaž a výkon.

Text je usporiadaný tak, aby viedol čitateľov od teórie k návrhu programu a praktickým stratégiám správy a riadenia silových a kondičných zariadení. Štvrté vydanie obsahuje najaktuálnejší výskum a aplikácie a niekoľko nových funkcií:

Online videá s 21 odporovými cvičeniami demonštrujú správnu formu cvičenia pre triedu a praktické použitie.

Aktualizovaný výskum – konkrétne v oblastiach vysokointenzívneho intervalového tréningu, pretrénovania, obratnosti a zmeny smeru, výživy pre zdravie a výkon a periodizácie – pomáha čitateľom lepšie pochopiť tieto populárne trendy v tomto odvetví.

Nová kapitola s návodmi a fotografiami predstavuje techniky cvičenia s použitím alternatívnych režimov a netradičných nástrojov.

Desať dodatočných testov, vrátane testov na maximálnu silu, výkon a aeróbnu kapacitu, spolu s novými cvičeniami na flexibilitu, odporovými cvičeniami, plyometrickými cvičeniami a cvičeniami rýchlosti a obratnosti pomáhajú profesionálom navrhovať programy, ktoré odrážajú súčasné usmernenia.

Kľúčové body, ciele kapitol a učebné pomôcky vrátane kľúčových pojmov a otázok na samoštúdium poskytujú štruktúru, ktorá pomáha študentom a odborníkom pojmovať informácie a posilniť základné fakty. Aplikačné bočné panely poskytujú praktickú aplikáciu vedeckých konceptov, ktoré môžu použiť siloví a kondiční špecialisti v reálnom svete, vďaka čomu sú informácie okamžite použiteľné a použiteľné. Online vzdelávacie nástroje poskytované prostredníctvom HKPropel poskytujú študentom 11 stiahnuteľných laboratórnych aktivít na precvičovanie a uchovávanie informácií. Okrem toho budú študenti aj profesionáli profitovať z online videí 21 základných cvičení, ktoré poskytujú vizuálnu inštruktáž a posilňujú správnu techniku.

Základy silového tréningu a kondície, štvrté vydanie, poskytuje najkomplexnejšie informácie o organizácii a správe zariadení, testovaní a hodnotení, technikách cvičenia, adaptáciách tréningu, návrhu programu a štruktúre a funkcii telesných systémov. Jeho rozsah, presnosť a spoľahlivosť z neho robia základný prípravný text na skúšku CSCS, ako aj definitívnu referenciu pre profesionálov v oblasti sily a kondičnej prípravy, s ktorými môžu konzultovať svoju každodennú prax.

Kúpite tu: www.martinus.sk/essentials-of-strength-training-and-conditioning

7. Brad J. Schoenfeld, Ronald L. Snarr: NSCA’s Essentials of Personal Training

Tento komplexný sprievodca osobným tréningom s príspevkami od lídrov v tejto oblasti poskytuje najpresnejšie a najspoľahlivejšie informácie a usmernenia pre súčasných a začínajúcich profesionálov.

Toto vydanie, aktualizované tak, aby odrážalo najnovší výskum, s jasnými vysvetleniami podporných vedeckých dôkazov, poskytne čitateľom vedomosti, zručnosti a schopnosti (KSA), ktoré potrebujú moderní profesionáli v oblasti osobného tréningu. Nový obsah sa zaoberá najnovšími cieľmi zistenými na skúške certifikovaného osobného trénera (NSCA-CPT) Národnej asociácie sily a kondície, pričom zachováva pozíciu tohto textu ako jediného najlepšieho zdroja pre tých, ktorí sa pripravujú na skúšku NSCA-CPT.

NSCA’s Essentials of Personal Training, tretie vydanie, poskytuje usmernenia pre komplexný proces navrhovania bezpečných, efektívnych a cieľovo špecifických odporových, aeróbnych, plyometrických a rýchlostných tréningových programov pre klientov všetkých vekových skupín a úrovní kondície. Vďaka komplexnému pokrytiu rôznych kategórií jedinečných potrieb klienta sa čitatelia dozvedia, ako vykonávať špecifické úpravy a upravovať cvičebné programy pre každého jednotlivého klienta. Sú prezentované viaceré protokoly a normy testovania kondície pre každú zložku kondície – vrátane 10 nových testov – spolu s podrobnými pokynmi, ktoré sa dajú ľahko sledovať.

Viac ako 200 plnofarebných fotografií a sprievodných inštrukcií jasne popisuje a vizuálne ukazuje správnu techniku cvikov a cvičení, vrátane strečingu, plyometrie a cvikov na stabilizáciu lopty. K dispozícii sú nové sekcie o tréningu v závese, tréningu s manuálnym odporom a bežných typoch zariadení na tréning s odporom. Navyše 27 online videí dodaných prostredníctvom HKPropel demonštruje techniku cvičenia v akcii a pripravuje čitateľov, aby poučili klientov o bezpečnom výkone cvičenia. Študenti budú tiež môcť vyplniť kapitolové kvízy zadané inštruktormi prostredníctvom HKPropel.

Študijné otázky na konci každej kapitoly, napísané v rovnakom štýle a formáte ako tie, ktoré nájdete na skúške NSCA-CPT, uľahčujú učenie sa obsahu kapitoly a plne pripravujú kandidátov na deň skúšky. Praktizujúci aj začínajúci profesionáli budú mať úžitok z nového dodatku rád o budovaní úspešnej kariéry osobného trénera.

NSCA’s Essentials of Personal Training, tretie vydanie, zostáva najkomplexnejším dostupným zdrojom pre prípravu osobných tréningov a profesionálny rozvoj. Bezkonkurenčný rozsahom je tento zásadný text aj naďalej definitívnym odkazom pre súčasných a budúcich osobných trénerov, cvičebných inštruktorov, manažérov fitness zariadení a wellness centier a iných fitness profesionálov.

8. Pavel Kolář: Rehabilitace v klnické praxi

Monografia Pavla Kolářa a jeho spolupracovníkov je zatiaľ naším najúplnejším prehľadom rehabilitácie a právom patrí k základným učebniciam odboru. Je rozdelená na všeobecnú a špeciálnu časť.

Vo všeobecnej časti sú popísané jednotlivé oblasti rehabilitácie, ktorej hlavným cieľom je sociálna integrácia jedinca (rehabilitácia liečebná, sociálna, pedagogická a pracovná). Ďalej sú popísané diagnostické a liečebné postupy zamerané na ovplyvnenie funkčného, predovšetkým motorického deficitu. V diagnostike sú podrobne popísané klinické vyšetrovacie postupy pohybovej sústavy, testovanie a hodnotenie motorického postihnutia a obmedzenie aktivít denného života. Nechýbajú ani psychologické vyšetrenia pri bolestivých stavoch používané v rehabilitácii a funkčné laboratórne vyšetrenia, vrátane funkčných postupov pri zobrazovacích metódach. V terapeutických postupoch sa autori venujú liečebnej rehabilitácii pri poruchách hybného systému a zameriavajú sa aj na poruchy ďalších orgánových systémov. Okrem fyzioterapeutických postupov sa zaoberajú aj fyzikálnou terapiou, balneológiou a ergoterapiou.

V špeciálnej časti knihy je spracovaná rehabilitácia pri jednotlivých klinických odboroch, kde liečebná rehabilitácia zastáva významnú úlohu v liečbe a prevencii. Samostatné kapitoly sú venované rehabilitácii v neurológii, ortopédii, interne, gynekológii, onkológii a psychiatrii, problematike bolesti a psychosomatickým ochoreniam. Špecifikom tejto publikácie je väčší priestor venovaný pohybovému vývoju človeka a možnostiam jeho využitia v diagnostických a terapeutických postupoch pohybovej sústavy.

Kúpite tu: www.martinus.sk/rehabilitace-v-klinicke-praxi

9. V.M. Zatsiorsky, W.J. Kraemer, A.C. Fry: Science and Practice of strength training

Veda a prax silového tréningu je obľúbenou knihou medzi silovými a kondičnými profesionálmi. Teraz v treťom vydaní ponúka vylepšené umelecké diela, aktualizácie založené na súčasnej vede a nové informácie na zlepšenie praktickej aplikácie prezentovaných konceptov. Nový spoluautor, Dr. Andrew Fry, sa pripája k už populárnemu autorskému tímu Dr. Vladimira Zatsiorského a Dr. Williama Kraemera, aby bolo toto tretie vydanie ešte lepšie ako jeho predchodcovia. Spolu autori vychovali viac ako 1000 elitných športovcov vrátane olympijských víťazov, majstrov sveta a národných rekordérov. Ovplyvnení východoeurópskymi a severoamerickými perspektívami, ich skúsenosti a odborné znalosti sú integrované do pevných princípov, praktických poznatkov a smerov založených na vedeckých zisteniach.

Veda a prax silového tréningu, tretie vydanie, ukazuje, že neexistuje jediný program, ktorý by fungoval pre každého, vždy a za každých podmienok. Zaoberá sa komplexnosťou programov silového tréningu a zároveň poskytuje priamočiare prístupy, ktoré je možné použiť za špecifických okolností. Tieto prístupy sú podporené fyziologickými konceptmi, ktoré zaisťujú, že čitatelia plne pochopia vedu za praxou silového tréningu. Okrem toho autori uvádzajú príklady programov silového tréningu, aby demonštrovali princípy a koncepty, ktoré v knihe vysvetľujú. Tretie vydanie obsahuje podrobnejšie umelecké diela a má tri nové kapitoly o rýchlosti v posilňovni, pretrénovaní a regenerácii a monitorovaní športovcov.

Kniha je rozdelená do troch častí. Časť I sa zameriava na základy silového tréningu, podrobne popisuje základné pojmy, silu špecifickú pre danú úlohu a špecifickú silu pre športovca. Časť II sa zaoberá metódami silového tréningu, ponorením sa do rýchlostného tréningu, intenzitou tréningu, načasovaním, cvičeniami používanými na silový tréning, prevenciou zranení, pretrénovaním, monitorovaním športovca a cieleným silovým tréningom. Časť III ponúka ešte praktickejšie aplikácie, skúma tréning pre špecifické skupiny obyvateľstva vrátane žien, mladých športovcov a seniorov. Kniha tiež obsahuje odporúčané čítanie, ktoré môže čitateľom ďalej pomôcť pri vytváraní programov silového tréningu.

Toto rozšírené a aktualizované pokrytie konceptov silového tréningu uzemní čitateľov k pochopeniu, ktoré potrebujú na vytvorenie vhodných programov silového tréningu pre každú osobu, s ktorou pracujú.

10. M. Vertstegen, P. Williams: Every day is a game day

Verstegen, uznávaný odborník na športový výkon a autor bestsellerov Core Performance, odhaľuje tréningový program, ktorý používa u elitných športovcov a jednotiek špeciálnych operácií USA.
Ako zakladateľ a prezident EXOS Mark Verstegen trénoval špičkových svetových športovcov v športe vrátane NFL, Major League Baseball a svetových futbalových veľmocí, spolu s najvýznamnejšími „taktickými športovcami“ – USA. Personál Síl pre špeciálne operácie.

Pred viac ako desiatimi rokmi prelomová kniha Verstegen Core Performance spôsobila revolúciu vo fitness priemysle a stala sa hlavným prúdom kondičného tréningu a funkčného tréningu. Verstegen vo svojej novej knihe predstavuje svoj zatiaľ najtvrdší program: náročný systém, ktorý čitateľov vyzýva k výkonu na najvyššej úrovni.

Verstegen, ktorý si vo veľkom požičiaval od svojich režimov používaných armádou a kandidátmi na kombinovanie NFL, rozdeľuje systém na náročné, ale ľahko sledovateľné cvičenia, ktoré pomáhajú čitateľom stať sa rýchlejšími, výbušnejšími a výkonnejšími, pričom sa pohybujú s vyššou efektivitou a s oveľa menšími nákladmi. možnosť zranenia. Ak ste niekedy chceli vystupovať ako špičkoví športoví šampióni alebo elitné bojové sily, toto je kniha pre vás.

Kúpite tu: www.martinus.sk/every-day-is-a-game-day

Tomáš Mihalík
Health&Performance