Ďakujeme za objednávku.

Do e-mailu vám práve dorazila faktúra, ďakujeme za jej včasnú úhradu.
Miesto na workshope máte rezervované.

Tešíme sa na stretnutie.
Tím Health & Performance