training1.png

Cvičenie

Skupinové cvičenia

Skupinové cvičenia

Klient cvičí v malej skupine pod dohľadom jedného z našich trénerov. Skupiny sú po diagnostike zostavené tak, aby mali všetci klienti rovnakú výkonnosť. Je to teda mix dostatočného individuálneho prístupu zo strany trénera a zdravej súťaživosti v rámci cvičebnej skupiny.

od 17 € / hod.
mám záujem
zistiť viac

Individuálny tréning

Individuálny tréning

Klient cvičí individuálne, iba pod dozorom jedného z našich profesionálnych osobných trénerov. Umožní celkové zlepšenie fyzickej zdatnosti, držania tela či nesprávnych pohybových návykov. Taktiež môže ísť o vašu prípravu na sezónne aktivity ako napr. lyžovanie, golf, či beh.

55 € / hod.
mám záujem

Predtým ako začnete cvičiť

Diagnostika

Predtým ako začnete cvičiť

Keďže pracujeme s ľudským telom je pre nás veľmi dôležité zistiť zdravotné obmedzenia, ktoré vás limitujú v pohyboch bežného života. Každý klient absolvuje vstupnú diagnostiku tela kde pomocou otázok a odpovedí zisťujeme predošlé ochorenia, ťažkosti a potenciálne problémy. Druhým krokom je zistiť ako sa človek pohybuje - zistíme v akom stave a aký "funkčný" je jeho pohybový aparát. Je našou prioritou zistiť čo najviac informácií o vašom zdravotnom stave. Diagnostika tela prebieha pomocou siedmich základných pohybových testov FMS screening.

zistiť viac

Kondičný tréning

Špecifická kondičná príprava pre vrcholových, ale aj rekreačných športovcov. Individuálny prístup pre všetkých, čo potrebujú tréning prispôsobiť svojim požiadavkám na maximálnu výkonnosť a redukciu zranení vo svojom športe.

mám záujem
Kondičný tréning
Príprava detí a mládeže

Príprava detí a mládeže

Budúci profesionálni či rekreační športovci si zvyknú na správny pohybový režim a rozvíjajú svoje všestranné fyzické predpoklady na maximum a to formou zábavy a hier. Sústredíme sa hlavne na všestranný pohybový rozvoj a redukciu zranení spôsobených nesprávne vedením tréningom.

mám záujem

Rekondícia po zraneniach a operáciách

Urýchli návrat klienta do formy aj po zdravotných problémoch. Cieľom je posilnenie, obnovenie funkcie problémovej oblasti a osvojenie si správneho cvičebného režimu.

mám záujem
Rekondícia po zraneniach a operáciách
Fehy
quote_blue
Osobne si myslím, že H&P je jedna z najlepších organizácii na Slovensku ak nie najlepšia, čo sa týka kondičnej prípravy, či už pre profesionálneho športovca alebo obyčajného človeka, ktorý chce byť zdravý a nechce mať problémy s pohybom.
aircraftsporthouse bjorn borg ism KH_logo