Služby

Služby - pohyb

 

POHYB

 • Personálny tréning - cvičenie 1/1
 • Skupinové cvičenie (Small group tréning) – 2 až 6 osôb
 • Skupinové cvičenie (Group tréning) – 6 a viac osôb
 • Špecifická kondičná príprava pre vrcholových, ale aj rekreačných športovcov
 • Pohybová príprava detí a mládeže
 • Tréning pre každého kto chce: zlepšiť celkovú fyzickú zdatnosť, držanie tela a nesprávne pohybové návyky, príprava na sezónne aktivity, lyžovanie, golf, beh atď.
 • Rekondícia po zraneniach a operáciách

Služby - výživa

 

VÝŽIVA

 • Analýza stravovacích návykov a pitného režimu
 • Tvorba stravovacích plánov podľa individuálnych potrieb klienta (Planeat.sk)
 • Poradenstvo v oblasti doplnkov výživy
 • Edukácia klienta v oblasti správnej životosprávy

Služby - fyzioterapia a regenerácia

 

FYZIOTERAPIA A REGENERÁCIA

 • Lymfodrenáž
 • Laser procedúra
 • ART – Active release technique – uvoľňovanie svalov šliach a ostatných mäkkých štruktúr špeciálnymi manévrami a ťahmi rešpektujúcimi priebeh svalov a nervov
 • Mäkké techniky - manuálne ošetrenie mäkkých štruktúr
 • Mobilizačné techniky – Ošetrenie hybnosti v jednotlivých kĺboch
 • SMR – Self myofacial release – Autouvoľňovanie pomocou pomôcok – foam roller, duoball, masážna palica, lacrosse ball a iné. Inštruktáž presných postupov pre jednotlivé segmenty celého tela.
 • metóda PIR - postizometrická relaxácia svalov a šliach
 • metóda MET – muscle energy technique -
 • strečing a instruktáž vykonávania jeho rozmanitých foriem (PNF, statický, dynamický, balistický...)
 • senzomotorická stimulácia
 • liečebná telesná výchova (poúrazové stavy, stavy po operáciach kĺbov a chrbtice, cvičenie na plochonožie, inkontinencia a podobne)
 • DNS - dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa - špeciálna metodika vychádzajúca z vývojovej ontogenézy, v súčasnosti najvyužívanejšia metóda v rámci rehabilitácie pri všetkých stavoch
 • cvičenie po pôrode - inštruktáž pred pôrodom
 • fyziodiagnostika – diagnostika vášho pohybového aparátu z pohľadu fyzioterapeuta, priamo prepájaná do rehabilitačného alebo tréningového procesu
 • FITREHAB – aktívne prepájanie rehabilitácie a tréningu
 • Tréning s fyzioterapeutom (cieľom je dostať človeka rešpektujúc jeho zdravotné ťažkosti do kondície, v ktorej bude ďalej schopný pokračovať so skúseným trénerom)
 • Nácvik správneho dýchania – riešime aj hyperventiláciu, úzkostné stavy a plytké paradoxné dýchanie.
 • Kineziotejping – facilitácia, aktivácia i terapeutická fixácia svalov a jednotlivých segmentov tela pomocou pružných elastických pások – cena podľa aplikácie

poznámka: (Aplikácia jednotlivých postupov a techník závisí od individuálnych potrieb klienta)

Služby - mentálna príprava

 

MENTÁLNA PRÍPRAVA

 • Mentálna príprava pred zápasom
 • Ako dosiahnuť úspech
 • Mentalita víťaza
 • Ako zvládnuť tlak
 • Koncentrácia
 • Dýchanie a relaxácia
 • Pozitívne myslenie - zameranie na ciele
 • Život profesionálneho športovca
Táto webová stránka používa súbory cookies za účelom merania návštevnosti. Viac informácií
Rozumiem